Διάσημοι που καταστράφηκαν από τα ναρκωτικά!

Τι και αν έχουν δόξα, φήμη, χρήματα, η έλλειψη ουσιαστικής αγάπης και συντροφιάς, οδήγησαν τους διάσημους που θα δείτε σε μονοπάτια χωρίς γυρισμό. Και αναφερόμαστε στο σκληρό δρόμο των ναρκωτικών!